1. Stel jou testament so maklik en eenvoudig moontlik op
 2. Dit is nie raadsaam om jou eie testament te probeer opstel nie, tensy jy ‘n kenner is.
 3. Maak seker dat jy jou testament prakties uitvoerbaar is.
 4. Moenie jou testament as ‘n dokument beskou wat in werking tree eers wanneer jy ‘n gevorderde ouderdom bereik nie. Jy mag dalk nie so gelukkig wees nie.
 5. Toets die inhoud van die testament teenoor die kontant wat in jou boedel beskikbaar is.
 6. Wees prakties met die verdeling van jou bates.Dit is byvoorbeeld nie goeie beplanning om al jou bates in gelyke dele aan jou gade en kinders te bemaak nie, tensy jou hele boedel uit kontant bestaan.
 7. Vermy onbuigbare bepalings in jou testament, indienĀ  moontlik. ‘n Bepaling wat se al jou bates moet verkoop word, kan byvoorbeeld tot gevolg he dat aandele in swak marktoestande verkoop moet word. Dit kan tot groot kapitaalverlies lei. Laat die soort besluite oor aan erfgenaam en eksekuteur.
 8. Dit is belangrik dat jy die gevolge van jou testament verstaan.
 9. Benoem ‘n voog indien daar minderjarige kinders is.
 10. Maak voorsiening vir ‘n onderhoudsverpligting wat kragtens ‘n egskeidingsbevel kan bestaan.’n Testament trust word vir die doel aanbeveel.
 11. Dit mag soms nodig wees om jou erfgename teen hulself te beskerm. ‘n Testament trust is ‘n nuttige instrument vir die doel, en dit stel jou in staat om buigsaamheid en sekuriteit in te bou.
 12. Dit is belangrik dat daar genoeg kontant in jou boedel beskikbaar is wanneer jy sterf. ‘n Tekort aan kontant kan lei tot die gedwonge verkoop van bates.
 13. Dit is raadsaam om nie begrafnisreelings in jou testament te beskruif nie. Die testament word dikwels eers na die begrafnis gelees. Dra sulke wense eerer persoonlik

Leave a Reply